Výroba a zpracování hliníku

aluminum-455x210

Příprava na válcování

S inovativním myšlením a technologií, s úzkou spoluprácí s výrobci nástrojů a více než 40 lety zkušeností poskytuje společnost Quaker taková řešení, která vylepšují vaše procesy a přitom snižují náklady.

Dodáváme naše výrobky do největších železáren s reverzními válcovacími stolicemi, do jednostanickových i vícestanicových tandemových válcovacích tratí a kombinovaných válcoven.
Naše zkušenosti s válcováním hliníku a vysoce výkonné kapaliny poskytují řešení pro každý proces ve vaší válcovně.
Naše válcovací oleje a maziva jsou formulována tak, aby byla plně kompatibilní s následnými procesy, takže získáte nejlepší a nejefektivnější postup vašeho produktu od odlévání až po svitek.
Naši výzkumní pracovníci a inženýři přinášejí nové pohledy na optimalizaci vašich provozů a splňují přesné požadavky vašeho podniku. Když dojde k problému, celý globální tým je připraven využít svých zkušeností – od specialistů na aplikace až po experty v laboratoři.

Kontaktujte společnost Quaker již dnes, abyste získali jedinečné zkušenosti a ověřené produkty, které pro vás budou pracovat.