Výroba plechovek

Multiple_Cans_455x210

Výroba plechovek

Při výrobě ocelových a hliníkových plechovek jdeme ještě dále, abychom optimalizovali vaše výrobní procesy.Pokud jde o vylepšení celé výroby a maximální využití vašeho výrobního zařízení, potřebujete odborné zkušenosti prověřeného dodavatele uznávaného v oboru.

A v této chvíli nastupuje Quaker. Jako společnost s celosvětově dobrou pověstí našich chemiků, techniků a expertů jsme cenným partnerem pro naše zákazníky. Máme prokázané výsledky ve vylepšování výroby plechovek poskytováním odborných znalostí a cílené servisní podpory při klíčových procesech vašeho provozu.

Hlavní výhody řešení Quaker pro vaši výrobu:

  • Podpora při zavádění našich řešení – úzká spolupráce pro dosažení nejlepších výsledků
  • Snížení množství zmetků a odpadu – vylepšete efektivitu a tím snížíte množství oprav a zmetků
  • Snížení spotřeby a nákladů na údržbu a provoz – pozitivní vliv na váš zisk
  • Minimalizace dopadů na životní prostředí – chladící kapaliny jsou 100% biostabilní a čističe jsou vyvinuty tak, aby spotřebovaly menší množství vody a snížily CHSK a BSK.

Produkty:

Kontaktujte společnost Quaker abyste viděli, jaký rozdíl může komplexní řešení nabídnout vašemu provozu a vašemu profitu.