Šachty a lomy

pit-quarry_455x210

Jdeme do hloubky. S našimi produkty dokážete více.

Jednou z nejčastějších a nejnákladnějších činností v šachtách a lomech je snižování prašnosti; má vliv na provozní účinnost, snižuje viditelnost a zvyšuje riziko nehod. Místní obyvatelé vyžadují po společnostech vylepšení metod snižování prašnosti a orgány veřejné správy požadují, aby tyto závody zmírnily nebo minimalizovaly množství prachu vyprodukovaného jejich provozy.

V reakci na problémy v tomto oboru a obavy místních obyvatel a orgánů veřejné správy vyvinula společnost Quaker inovativní produktovou řadu včetně:

Tyto produkty mohou být aplikovány pro následující aplikace při těžbě:

  • Drtiče a dopravníky
  • Vagóny
  • Skládky
  • Nezpevněné cesty
  • Třídící operace a násypy

Jde o jeden z mnoha způsobů optimalizace provozu zevnitř, protože jsme v samém jádru oboru.