ACGIH

Americká konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH; American Conference of Government Industrial Hygienists) – aktivity v oblasti kapalin pro obrábění kovů

Problém:  3. 2. 2016 ACGIH® zveřejnila pracovní verzi doporučení TLV pro „Minerální olej používaný při obrábění kovů“ (profesní expozice vůči aerosolům minerálního oleje v provozu obrábění kovů, kde se vyskytují aditiva a kovové nebo mikrobiální kontaminanty.“)   Pokud se používají při obrábění kovů, navrhuje pracovní verze TLV® snížení z 5 mg/m3 na 0,2 mg/m3, časově vážený průměr (TWA).  Pro „čistý“ minerální olej zůstává TLV® na současných 5 mg/m3 TLV-TWA.

Rozdělení implikuje, že údajné dopady minerálního oleje na zdraví v kovoobráběcích provozech souvisí s jinými složkami, než je vysoce rafinovaný minerální olej – s aditivy, mikrobiálními kontaminanty a malými kousky kovu běžně známými jako „piliny“ nebo „třísky“ generované v procesu obrábění kovů.  

Americká konference vládních průmyslových hygieniků (ACGIH®) je skupina, která se zavázala k poskytování vzdělávání v oblasti průmyslové hygieny, hygieny práce a školení svých členů. ACGIH® stanovuje limitní hodnoty (TLV®).  Nicméně, limitní hodnoty® nejsou standardy. Navíc jsou vyvíjeny nesouhlasným způsobem (uzavřený, tajný proces).   Představují vodítka navržená pro použití průmyslovými hygieniky při rozhodování ohledně bezpečné úrovně expozice vůči různým chemickým látkám a fyzickým prostředkům nalezeným na pracovišti. Při používání těchto vodítek jsou průmysloví hygienici varováni, že TLV® jsou jen jedním z mnoha faktorů, které je třeba zvážit při vyhodnocování specifických pracovních situací.

Bohužel literatura citovaná ve vědecké analýze ACGIH® jejich návrh nepodporuje.  Co je nejdůležitější, převaha důkazů naznačuje, že dopady na dýchací ústrojí strojníků ve studiích nesouvisí s minerálním olejem, ale jsou důsledkem kombinace jiných příčin včetně mikrobiálních produktů a rozpadu mikrobiálních produktů, podráždění ze specifických chemických komponentů. Navíc neexistuje žádný obecně dostupný test, který by umožnil průmyslovému hygienikovi i jen se dozvědět, zda bylo dosaženo hodnoty 0,2 mg/m3 v jakémkoli pracovním prostředí.

Navržením dramaticky nižších limitních hodnot® pro minerální oleje používané v obrábění kovů, ACGIH míjí významnou příležitost soustředit zdroje organizace na to, co by ve skutečnosti mohlo způsobovat někdy pozorované nepříznivé zdravotní účinky – a to je mikrobiální kontaminace.

Se standardem rizikové komunikace (Hazard Communication (HazCom)) OSHA automaticky přijímá poslední konečnou verzi limitních hodnot ACGIH®uvádí každý rok a vyžaduje, aby výrobci (Quaker a všichni konkurenti) uvedli poslední limity TLV na Bezpečnostní listy, které vygenerují pro použití na pracovišti.