DEA

 

Mezinárodní agentura pro
výzkum rakoviny (IARC; International Agency for Research on Cancer)
„“
Centre International de
Recherche sur le Cancer (CIRC)

Diethanolamin (DEA)

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) je součástí Světové zdravotnické organizace (WHO). Cílem IARC je koordinace a provádění výzkumu příčin rakoviny u lidí, mechanismu karcinogeneze a vývoje vědeckých strategií pro kontrolu rakoviny.

Agentura se podílí na epidemiologickém i laboratorním výzkumu a šíří vědecké informace v publikacích, na konferencích, kurzech a v asociacích. webová stránka

 

Monografie IARC o hodnocení karcinogenních rizik pro člověka
Některé průmyslové chemické látky
 (Svazek 77, 15.-22. února 2000)

Pracovní skupina 28 odborníků z 12 zemí se setkala v Lyonu, aby nově či znovu ohodnotila důkazy karcinogenních účinků šestnácti průmyslových chemických látek, všechny z nich organické sloučeniny.

Pro osm sloučenin, včetně… diethanolaminu, triethanolaminu,…důkaz pro rakovinu člověka byl neadekvátní a důkaz pro karcinogenní účinky u pokusných zvířat byl omezený nebo neadekvátní. Byly považovány za neklasifikovatelné pro karcinogenní účinky na člověka (skupina 3).