ILMA

Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA; Independent Lubricant Manufacturers Association)

Quaker Chemical Corporation je členem Nezávislé asociace výrobců maziv (ILMA). ILMA byla založena v roce 1948 a představuje hlavní hlas pro průmysl ve vztahu ke Kongresu, federálním regulačním úřadům a dalším průmyslovým skupinám. Prostřednictvím vymahatelné etické normy asociace ILMA propaguje integritu a kvalitu v oblasti výroby a prodeje maziv.

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) a ILMA navázali spolupráci s cílem podporovat bezpečnější a zdravější americká pracoviště. OSHA a ILMA vytvořili alianci v únoru 2004, aby podpořili členy ILMA a ostatní informacemi, pokyny a přístupem ke školicím zdrojům, které jim pomohou ochránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zvláště pak snížit a předcházet expozici vůči rizikům při obrábění kovů ve výrobním prostředí. OSHA a ILMA společně pracují na dosažení cílů v oblastech souvisejících s propagací národního dialogu na téma bezpečnosti a zdraví na pracovišti; školení a vzdělávání; a informovanosti a komunikaci.

Aliance OSHA poskytuje stranám příležitost podílet se na dobrovolnické spolupráci s OSHA pro účely, jako je školení a vzdělávání, informovanost a komunikace a propagace národního dialogu na téma bezpečnosti a zdraví na pracovišti. 

Příručky „MWF Quickstart Guide“ a „Dermal Assessment Guide“ jsou zdroji, které aliance vyvinula.

 

MWF Quickstart Guide

Příručka „MWF Quickstart Guide“ je navržena na pomoc malým podnikům a jejich zaměstnancům pro efektivní správu dopadu kapalin pro obrábění kovů na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.  Kapaliny pro obrábění kovů se používají pro snížení tepla a tření při řezání kovů, broušení a tvarování.  Kapaliny pro obrábění kovů také poskytují ochranu proti korozi pro nově zpracované součástky a nástroje.

Tato příručka poskytuje krátký návod krok za krokem, jak bezpečně pracovat s kapalinami pro obrábění kovů.  Obsahuje také odkazy na webové stránky, kde obchody a malé podniky mohou získat podrobné informace o tom, jak efektivně a bezpečně používat kapaliny pro obrábění kovů.

 

Dermal Assessment Guide

Jako člen aliance s OSHA, ILMA se zavázala vypracovat a šířit informace tištěnými i elektronickými médii, včetně elektronických asistenčních nástrojů a odkazů z webových stránek OSHA a ILMA. ILMA bude také sdílet informace o nejlepších praktikách ve výrobě a distribuci maziv, jak společně stanovila OSHA a ILMA, s ostatními v odvětví a podporovat informovanost o profesních rizicích pomocí programu vedení produktu ILMA – LubeCare®.

Skupina ILMA zabývající se bezpečností, ochranou zdraví & regulačními záležitostmi (SHERA) cítila, že by mohla k informacím OSHA ohledně rizika podráždění kůže při práci s kapalinami pro obrábění kovů přispět značnými znalostmi.  „Produktem“ aliance SHERA je příručka „Dermal Assessment Guide“, která může být použita tam, kde v závodu panuje riziko dermatitidy.  Jedná se o (kolektivní) zkušenost členů SHERA, že reakci podráždění kůže může v pracovním prostředí způsobit více faktorů.   Tato příručka vysvětluje a reaguje na tyto faktory. 

Tato příručka ale není zaměřena na to, aby poskytla individuálním zaměstnancům základní informace o dermatitidě. Spíše poskytuje rámec pro systematické vyhodnocování provozu s cílem odhalit možné faktory, které mohou souviset s případy dermatitidy u zaměstnanců, zvláště tam, kde není zjevná příčina. Může být také použita jako proaktivní (vedení produktu) přístup prevence podráždění kůže – stejně jako pomoc při řešení problémů. Tématy Průvodce jsou: Proměnné při strojním provozu, proměnné kapalin pro obrábění kovů (včetně typu kapaliny, koncentrace, systémových aditiv, kontaminantů), strojní a ekologické parametry, osobní ochranné pomůcky (OOP) a péče o pokožku a další faktory při podráždění kůže.