OSHA

Úřad pro BOZP (OSHA; Occupational Safety and Health Administration) –
Aktivity OSHA v souvislosti s kapalinami pro obrábění kovů

Webová stránka OSHA

březen 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soudní proces – odbory United Auto Workers (UAW) a United Steelworkers of America vs. americký úřad Occupational Health and Safety Administration – petice za standardy OSHA pro kapaliny pro obrábění kovů (listopad 2003)

Rozhodnutí – Soud odmítl přezkoumání petice odborů. Analýza soudu obsahuje tři části: 1) zákony musí být přezkoumány; 2) zda má OSHA statutární povinnost regulovat kapaliny pro obrábění kovů; a 3) zda odmítnutí OSHA regulovat kapaliny pro obrábění kovů bylo svévolné a rozmarné. Zákony přezkoumané soudem byly zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví (obzvláště oddíl 655) (Zákon OSH) a zákon o správních postupech (APA). Všechny strany sporu řekly soudu, že toto byly dva relevantní zákony. Soud neuznal argument odborů, že OSHA měla povinnost jednat během 60 dnů od obdržení doporučení poradního výboru. Soud uvedl, že v zákoně OSH není nic, co by vyžadovalo, aby vykonavatel OSHA připustil svou diskreční pravomoc poradnímu výboru. Soud souhlasil, že zákony potvrzují vykonavatelovu pravomoc.

Soud prohlásil, že „OSHA se nikdy nerozhodla regulovat kapaliny pro obrábění kovů, natož aby formálně zahájila tvorbu pravidel s uveřejněním navrhovaného pravidla.“ Proto se soud usnesl, že OSHA neměla povinnost regulovat kapaliny pro obrábění kovů.

Soud také souhlasil se závěrem OSHA, že tvorba pravidel pro kapaliny pro obrábění kovů by byla časově náročná a obtížná, protože „existují různé typy, nesčetné kombinace a mnoho podob kapalin pro obrábění kovů.“ Dále soud uvedl, že „expozice vůči jedné bude mít pravděpodobně rozdílné rizikové účinky než vůči jiné.“ Zatímco soud řekl, že s pracovníky sympatizuje, je v pravomoci ministra stanovit regulační agendu agentury a že rozhodnout se soustředit omezené zdroje OSHA jinam nebylo ani svévolné, ani rozmarné.

prosinec 2003

OSHA odpověděla na petici UAW a uvedla, že si nedávno znovu prohlédla důkaz ohledně kapalin pro obrábění kovů. Výsledkem této kontroly bylo rozhodnutí OSHA, že tvorba pravidel není v tuto dobu vhodná. OSHA uvedla, že by měly být podniknuty jiné kroky, které by společně s již dostupnými komplexními pokyny vytvořily efektivní a vhodnou odpověď na rizika, kterým čelí strojníci a další osoby vystavené kapalinám pro obrábění kovů. OSHA věří, že flexibilní přístup, začlenění pokynů „nejlepších praktik“, spojené se snahami o informovanost a vzdělávání, je nejvhodnější odpovědí na informace a efektivně sníží rizika, kterým mohou jim vystavení pracovníci čelit.

Jiným rizikem zdůrazněným v petici UAW je, zda Materiálové bezpečnostní listy (BL) pro kapaliny pro obrábění kovů přesně popisují rizika spojená s těmito chemickými látkami a směsmi. OSHA upozorní své zaměstnance v terénu na typ informací, který by se měl objevit v materiálových bezpečnostních listech pro kapaliny pro obrábění kovů, aby zajistil příslušné revize.

OSHA uvedla, že se také podílí na alianci s ILMA (které je společnost Quaker aktivním členem) s cílem pomoci dále identifikovat rizika a způsoby, jak na ně reagovat, a s rozvojem dalších vzdělávacích a informačních materiálů. OSHA věří, že tyto nástroje umožní pracovníkům a zaměstnancům efektivně kontrolovat expozici vůči rizikům kapalin pro obrábění kovů.

říjen Odbory United Auto Workers (UAW) a United Steelworkers of America (USWA) dnes podaly žalobu na ministryni práce USA Elaine Chao a doufají, že přimějí americkou organizaci Occupational Safety and Health Administration (OSHA), aby stanovila standardy pro čistý vzduch v amerických továrnách. Žaloba žádá soud, aby nařídil organizaci OSHA vydat standardy snižující povolenou expozici vůči kapalinám pro obrábění kovů na amerických pracovištích.
prosinec 2001 Po zveřejnění své příručky ochrany zdraví a bezpečnosti pro kapaliny pro obrábění kovů oznámila organizace OSHA, že stáhla své kontroverzní řízení ohledně kapalin pro obrábění kovů (MWF). V regulační agendě vydané OSHA agentura poznamenala, že publikace Manuálu nejlepších praktik splňuje cíle řízení pro tvorbu pravidel. Výsledkem je, že je další tvorba pravidel stažena z agendy. Regulační agenda říká, že „OSHA věří, že dostupnost tohoto komplexního a autoritativního informačního materiálu velkou měrou sníží zdravotní rizika, kterým mohou strojníci a ostatní osoby vystavené těmto kapalinám čelit. V souladu s tím a ve světle omezených zdrojů stahuje OSHA pro tuto dobu tento zápis z agendy.“
listopad Úřad Occupational Safety and Health Administration (OSHA) zveřejnil 89stránkovou příručku o ochraně zdraví a bezpečnosti pro kapaliny pro obrábění kovů. „Kapaliny pro obrábění kovů: Manuál nejlepších praktik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví“. Manuál poskytuje obecné informace o kapalinách pro obrábění kovů a doporučuje přístup systémové správy s cílem kontrolovat expozici a minimalizovat kontakt s kapalinou.
1999 Téměř po dvou letech uvažování hlasovala většina MWFSAC oficiálně pro doporučení, aby OSHA vyhlásila zdravotní standard podle oddílu 6(b)(5) zákona OSH, který by zahrnoval povolený limit pro expozici 0,5 mg/m3, vyhodnocení expozice, lékařský dohled a školení.
1997 OSHA svolala a ustanovila poradní výbor pro standardy pro kapaliny pro obrábění kovů (MWFSAC), „aby doporučil OSHA standard pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, vodítko, nebo jinou vhodnou odpověď, jak snížit nepříznivé zdravotní účinky spojované s expozicí při výkonu práce vůči kapalinám pro obrábění kovů“.
1993 Odvětvový svaz International Union, United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), vyhotovil petici za to, aby OSHA podnikla nouzové regulační kroky pro ochranu pracovníků před riziky nemoci z povolání, jako je rakovina nebo onemocnění dýchacích cest, kvůli expozici kapalinám pro obrábění kovů.

zpět nahoru

 

OSHA stáhla tvorbu pravidel pro kapaliny pro obrábění kovů – prosinec 2001

Po zveřejnění své příručky ochrany zdraví a bezpečnosti pro kapaliny pro obrábění kovů oznámila organizace OSHA, že stáhla své kontroverzní řízení ohledně kapalin pro obrábění kovů (MWF). Novinka byla oznámena v meziroční publikaci regulační agendy OSHA na začátku prosince 2001, jež shrnula stav současných projektů pro tvorbu pravidel a zdůrazňuje priority pro následujících dvanáct měsíců.

V prosinci 1993 odvětvový svaz International Union, United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), vyhotovil petici, aby OSHA podnikla nouzové regulační kroky pro ochranu pracovníků před riziky nemoci z povolání, jako je rakovina nebo onemocnění dýchacích cest, kvůli expozici kapalinám pro obrábění kovů. V regulační agendě vydané OSHA agentura poznamenala, že publikace Manuálu nejlepších praktik splňuje cíle řízení pro tvorbu pravidel. Výsledkem je, že je další tvorba pravidel stažena z agendy. Regulační agenda říká, že „OSHA věří, že dostupnost tohoto komplexního a autoritativního informačního materiálu velkou měrou sníží zdravotní rizika, kterým mohou strojníci a ostatní osoby vystavené těmto kapalinám čelit. V souladu s tím a ve světle omezených zdrojů stahuje OSHA pro tuto dobu tento zápis z agendy.“

 

OSHA vydává Příručku pro kapaliny pro obrábění kovů – listopad 2001

Úřad Occupational Safety and Health Administration (OSHA) zveřejnil 89stránkovou příručku o ochraně zdraví a bezpečnosti pro kapaliny pro obrábění kovů. Na manuálu „Kapaliny pro obrábění kovů: Manuál nejlepších praktik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví“ pracovala OSHA téměř čtyři roky a přijala doporučení Poradního výboru agentury pro standardy (SAC) pro kapaliny pro obrábění kovů, dokumentu kritérií o profesní expozici kapalinám pro obrábění kovů institutu National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) a organizací Organization Resource Counselors (ORC) vydané „Správy prostředí pro kapaliny pro odstraňování kovů: Příručky pro bezpečné a efektivní použití kapalin pro odstraňování kovů.“

Manuál poskytuje obecné informace o kapalinách pro obrábění kovů a doporučuje přístup systémové správy s cílem kontrolovat expozici a minimalizovat kontakt s kapalinou. Taková strategie zahrnuje technické a odborné praktické kontroly, jako jsou strojní nástavby, ventilace a využití osobních ochranných pomůcek. Tento manuál doporučuje vodítka pro ochranu zdraví při práci pro snížení nepříznivých vlivů na zdraví spojovaných s expozicí vůči kapalinám pro obrábění kovů při výkonu práce.

Příručka také doporučuje zaměstnavatelům, aby zřídili program pro správu kapalin, který zahrnuje určení odpovědnosti za systém jedné nebo více osobám se znalostmi v oblasti chemie a účastnícím se v procesu obrábění kovů. Tento program by měl také zahrnovat standardní operační postupy pro testování kapalin, sběr dat a sledovací systém, zahrnutí zaměstnanců do vybudování a provozu celkového systému a v pokračování školicího programu.

V příručce jsou také zahrnuta doporučení pro spuštění monitorovacího systému expozice (vzorky vzduchu) na alespoň roční bázi. Manuál doporučuje, aby expozice zaměstnanců byla opětovně vyhodnocována, kdykoli dojde k významným změnám ve výrobě, zařízení nebo v procesech, které mohou způsobit novou nebo další expozici kapalinám pro obrábění kovů. Na závěr manuál doporučuje proaktivní program lékařského sledování pro exponované zaměstnance, který pomůže identifikovat časné příznaky zhoršení dýchacích potíží nebo kožního onemocnění. Časná identifikace podnítí nápravnou akci, která pomůže snížit důsledky a závažnost nemocí spojovaných s kapalinami pro obrábění kovů.

Manuál nejlepších praktik pro kapaliny pro obrábění kovů není novým standardem nebo nařízením ani nevytváří nové právní závazky. Má poradní povahu, informační obsah a je zaměřen na použití zaměstnavatelem pro poskytnutí bezpečného a zdravého pracoviště pro pracovníky vystavené kapalinám pro obrábění kovů. Celý manuál můžete najít zde.

zpět nahoru

 

Aktivita OSHA související s potenciálním standardem pro kapaliny pro obrábění kovů

Poradní výbor pro standardy pro kapaliny pro obrábění kovů (MWFSAC), zřízený na podporu ministerstva práce při příslušných akcích na ochranu pracovníků před riziky spojenými s profesní expozicí vůči kapalinám pro obrábění kovů, učinil svá první doporučení pro OSHA v červenci 1999. Ačkoli mezi 15 členy skupiny docházelo k mnoha kontroverzím, většina SAC volila doporučení, aby:

OSHA zveřejnila komplexní standard 6(b) pro kapaliny pro obrábění kovů*, který zahrnuje:

  • PEL (přípustný expoziční limit) 0,5 mg/m3 (celkové částice)
  • správu systémů
  • aktivní lékařský dohled
  • školení a vzdělávání

SAC také doporučila, aby OSHA zveřejnila tento standard tak rychle, jak to bude možné, a uzná, že zaváděcí období bude nutné.

Zpráva menšiny doporučila neregulační přístup, který by zahrnoval, že agentura zveřejní pokyny pro správu prostředí kapalin pro odstraňování kovů, spojené s kooperačním programem (s odvětvím a akademickou obcí) pro informovanost a vzdělávání.

Pokud jde o zprávu SAC, je OSHA zcela flexibilní – může ji zahrnout celou nebo i jen část z doporučení SAC. Může změnit, upravit a odmítnout jakoukoli část zprávy. Nicméně na OSHA bude vyvíjen určitý tlak na zveřejnění standardu stejně jako na přijetí nejlepších praktik. Zároveň Dokument kritérií NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) byl již zveřejněn se specifickými doporučeními NIOSH pro REL (doporučený expoziční limit) 0,5 mg/m3.

OSHA také požádala SAC, aby doporučil ‚nejlepší praktiky' pro identifikaci, měření a kontrolu prostředí kapalin pro obrábění kovů. Vedle doporučeného standardu mohou mít ‚nejlepší praktiky' největší dopad na prostředí kapalin pro obrábění kovů.

* Ačkoli „kapalina pro obrábění kovů“ je používaný termín, SAC souhlasil, že úvahy a doporučení se vztahují pouze na použití pro kapaliny pro odstraňování kovů (MRF).

Následující článek poskytne podrobnější informace o aktivitách Poradního výboru OSHA pro standard pro kapaliny pro obrábění kovů. srpen 1999 svazek 49 č. 8

OSHA MWFSAC doporučuje regulační kroky téměř po dvou letech uvažování, hlasovala většina MWFSAC oficiálně pro doporučení, aby OSHA vyhlásila zdravotní standard podle oddílu 6(b)(5) zákona OSH, který by zahrnoval povolený limit pro expozici 0,5 mg/m3, vyhodnocení expozice, lékařský dohled a školení.

Doporučení menšiny bylo připraveno a podáno, podporuje neregulační přístup a navrhuje, aby agentura zveřejnila pokyny pro správu prostředí kapalin pro odstraňování kovů, spojené s kooperačním programem (s odvětvím a akademickou obcí) pro informovanost a vzdělávání. Klikněte zde pro celý článek.

zpět nahoru