NAŠE ZODPOVĚDNOST

Vytváření udržitelné hodnoty.

NAŠE POSLÁNÍ

Zavázali jsme se vytvářet pozitivní sociální, ekologický a ekonomický dopad na náš svět a na ty, na které působíme. Vedou nás naše základní hodnoty.

Společnost Quaker vždy usilovala o vytváření hodnoty pro své investory. Jak naše společnost pokračuje v cestě silného růstu, soustředíme se na vytváření udržitelné hodnoty. Společenská odpovědnost firem (CSR; Corporate Social Responsibility) zahrnuje rovnováhu mezi lidmi, planetou a ziskem. Není možné ji řešit rychle nebo snadno, ani ji není možné demonstrovat jedinou firemní akcí. Nicméně se jedná o důležitou věc pro společnost Quaker i pro naše zákazníky.

Sociální odpovědnost podniků není pro společnost Quaker novou záležitostí … mnoho aspektů je již součástí DNA naší společnosti. Po desetiletí jsme zákazníkům poskytovali řešení, která omezují množství odpadu, snižují spotřebu energie, vody i chemických látek, a zlepšovali jsme provozní procesy, životnost nástrojů a ochranu zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Novějším ovšem je – počínaje koncem roku 2013 – formálnější přístup ke společenské odpovědnosti firem, včetně vypracování našeho poslání a hlavních zásad, vyšší zapojení do života našich místních komunit a sdílení našich aktivit.

csr-hlavní-zásady

Udělat správnou věc.

Svět kolem nás se neustále mění. Rychle. Přesto jedna věc zůstává stejná: Od spolupracovníků společnosti Quaker se vždy očekává, že udělají správnou věc, a nikdy za to nebudou trestáni. Jednání s integritou a v souladu s nejvyššími etickými standardy je nejen dobrou firemní politikou, ale je dobré také pro obchod.

Naše jednání dnes významně ovlivní naši zítřejší reputaci a obchodní úspěch. Společnost Quaker se zavázala jednat eticky za všech okolností:

Můžete se dozvědět více informací o všech našich CSR aktivit při čtení jeden z našich CSR zprávy dole, nebo zasláním e-mailu nasustainability@quakerchem.com.

 

CSR Report Quaker 2015

CSR Report Quaker 2016