Dopad na komunitu

Globální špička, globální odpovědnost.

Jako globální špička v našich odvětvích máme odpovědnost být dobrým globálním firemním občanem. Jak naše společnost roste, velikostí i geograficky, tak roste i naše zapojení do místních komunit.

Recept společnosti Quaker na program závazku Štědrá komunita byl poprvé představen v Severní Americe v roce 2011. Dnes jsme aktivně zapojeni v místních komunitách po celém světě, i když naše cíle zůstávají jednoduché:

  • pozitivně působit na naše místní komunity
  • podporovat osobní charitativní aktivity našich spolupracovníků
  • být špičkou v odvětvích, ve kterých působíme

A, protože naše společnost sdílí své znalosti – sdílet naše kompetence s našimi kolegy, zákazníky a naším odvětvím – zvolili jsme si vzdělávání jako klíčové zaměření pro naše zapojení do komunit.

Pro více informací o našich aktivitách zapojení do komunit kontaktujte oddělení Sustainability u společnosti Quaker.

recept-společnosti-quaker-pro-dávání