Dobrovolnictví

 

Našim spolupracovníkům nabízíme placené volno pro dobrovolnické aktivity v jejich lokálních komunitách. Náš program začal v roce 2011 v Severní Americe. Rozšířili jsme jej do Nizozemí v roce 2013 a v roce 2014 jsme jej spustili v Argentině, Brazílii a v Číně.

Během následujících několika let chceme spustit formální dobrovolnický program v téměř každé pobočce společnosti Quaker po celém světě [kde je dobrovolnictví kulturní normou].

Vzdělávání

Jako společnost, která sdílí své znalosti, jsme si zvolili vzdělávání jako klíčové zaměření pro naše aktivity zapojení do komunit.

Povzbuzujeme všechny závody společnosti Quaker po celém světě, aby „adoptovaly“ místní neziskovou organizaci a navázaly dlouhodobé partnerství zahrnující vzdělávací aktivity. A naši spolupracovníci mohou pro účast na těchto aktivitách využít placeného dobrovolnického volna.

Současní partneři pro vzdělávání zahrnují:

 • Conshohocken, PA, USA:  Školní obvod Norristown Area
  Pouhých 5 mil od globálního ústředí společnosti Quaker slouží tento školní obvod přibližně 7 000 studentům na sedmi základních a třech středních školách a na jednom všeobecném gymnáziu s vedlejším areálem pro program pro studenty, kteří musí opakovat předmět nebo třídu bez ztráty kreditů. Zapojení společnosti Quaker zahrnuje vyučování spolu s učiteli v hodinách chemie na gymnáziu, prezentace na profesních dnech na středních školách a pořádání praktických Dnů objevování vědy na základních školách.
 • Dayton, OH, USA: Little Free Library
  Tato nezisková organizace buduje výměnu knih zdarma po celém světě. Cílem je vzbudit smysl pro komunitu sdílením dovedností, kreativity a moudrosti napříč generacemi. Spolupracovníci společnosti Quaker navrhli a vytvořili veřejný knižní stánek, instalovali ho v našich závodech a v říjnu 2016 byl slavnostně otevřen veřejnosti.
 • Middletown, OH, USA: Městské školy Middletown
  Tento školní obvod nacházející se v místě našeho výrobního závodu zaměstnává své studenty z různých kultur vysoce podnětnou a poutavou školní prací a je dobře znám svými kvalitními, komplexními vzdělávacími programy. Zapojení společnosti Quaker zahrnuje čtení studentům základních škol v rámci programu MENTORead, prezentace interaktivních vědeckých ukázek a pořádání návštěv studentů v našem závodě.
 • Čching-pchu (Šanghaj), Čína:  Projekt Bystré oči
  Tento program Britské hospodářské komory v Šanghaji pomáhá zlepšit vzdělávací prostředí pro děti ze sociálně slabých rodin ve venkovských oblastech Šanghaje. Zapojení společnosti Quaker zahrnuje sponzorování nákupu brýlí pro studenty a návštěvu určitých škol v programu pro prezentaci praktických vědeckých ukázek.