Práce ve společnosti Quaker

Naši spolupracovníci jsou katalyzátory obchodního úspěchu a je to právě díky jejich kompetencím a výkonu, že jsme schopni pomáhat našim zákazníkům neustále zlepšovat jejich obchodní procesy. Zavázali jsme se k rozvoji našich spolupracovníků a, pokud je to možné, k jejich povyšování na progresivně odpovědné pozice. Vedle toho také přivádíme nové talenty s novými perspektivami na posílení naší organizace.

Na konci prosince 2015 měla společnost Quaker 2 040 zaměstnanců na plný úvazek (vyjma společných podniků s 50% nebo menším většinovým držením). Během posledních pěti let, včetně akvizic, jsme navýšili naši zaměstnaneckou základnu o 55 %, a to zaměstnáváním lidí ve všech regionech. Průměrná délka zaměstnaneckého poměru v naší společnosti je 10 let — jde o ukazatel, že lidé ve společnosti Quaker opravdu rádi pracují.

total-associates-region

Zdraví & blahobyt.

Společnost Quaker nabízí balíčky zaměstnaneckých výhod, které, jak věříme, přitáhnou a udrží talentované zaměstnance. Používáme roční srovnávací údaje, abychom zajistili, že nabízíme konkurenceschopné balíčky v každém regionu mezi společnostmi naší velikosti. Další wellness programy jsou vyvíjeny regionálně nebo dokonce individuálně na jednotlivých pobočkách.

Zajištění naší budoucnosti.

Při zajištění budoucnosti společnosti Quaker hrají zásadní roli talent management a plánování nástupnictví. Každý rok identifikujeme klíčové talenty a rozvíjíme je pro kariérní růst, abychom dosáhli našich růstových cílů. Také máme robustní strategii pro nahrazení klíčových pozic, která nám poskytuje kontinuální pohled na „sílu lavice“, abychom mohli naplnit naše budoucí obchodní a vůdčí potřeby.

Zajištění toho, že vybudujeme talentovanou zaměstnaneckou základnu, je základním kamenem pro podporu našeho budoucího růstu. Nabízíme různá školení v učebnách i příležitosti pro profesní rozvoj online pod hlavičkou Quaker University, což pomáhá rozvíjet schopnosti našich spolupracovníků.

Zapojení spolupracovníků.

Společnost Quaker se zavázala k vybudování a udržení angažovaného personálu. Pravidelně se pomocí dotazníků ptáme našich spolupracovníků, abychom lépe porozuměli jejich míře zapojení a věděli, co musíme udělat, abychom ji udrželi a zvýšili. Důvěrnost těchto dotazníků dovoluje spolupracovníkům cítit se pohodlně při sdílení konstruktivní zpětné vazby. Poté, co jsou výsledky dotazníků zanalyzovány a prodiskutovány vyšším managementem, jsou výsledky sděleny našim spolupracovníkům a jsou zavedeny akční plány pro jednotlivé regiony.

Zároveň společnost Quaker zaujímá aktivní roli při vytváření partnerství s našimi různými pracovními radami a odbory, abychom zajistili silné pracovní aliance, které dále podporují plné zapojení všech našich zaměstnanců.