Rozmanitost & inkluze

Jako celosvětová společnosti již podporujeme rozmanitost v zaměstnávání našich spolupracovníků, ale chceme podporovat takové pracovní prostředí, které podněcuje, váží si a využívá různého původu, zkušeností, myšlení a kultur. Přivítáním rozdílů mezi lidmi obohatíme naši společnost a vytvoříme opravdovou konkurenční výhodu.

Společnost Quaker se zavázala k vytvoření pracoviště, které je respektující a inkluzivní a aktivně usiluje o zajištění toho, aby měl každý spolupracovník příležitost smysluplně přispět a rozvíjet svou kariéru.  V roce 2012 jsme přidali Rozmanitost & inkluzi jako Základní hodnotu, abychom jasně vyjádřili tento závazek.

Je mnoho oblastí, na které se pod hlavičkou Rozmanitosti & inkluze můžeme soustředit, a společnost Quaker se rozhodla začít s ženami v práci. Pracujeme v odvětví, kterému dominují muži, díky čemuž může být obtížné najít kvalifikované ženské kandidátky. Nicméně v posledních letech jsme pracovali na tom, abychom si rozšířili naše možnosti pro nábor kandidátů a abychom rozvíjeli naše současné zaměstnankyně.

V roce 2014 jsme spustili spřízněné ženské skupiny v Brazílii a v Číně, na spojení a podporu žen v jejich kariéře ve společnosti Quaker. V roce 2015 byla podobná skupina spuštěna v našem globálním ústředí ve Spojených státech a nadále chceme tuto skupinu rozšiřovat i v jiných pobočkách.

 

ženy-ve-společnosti-quaker-logo