Dopad na životní prostředí

Ve společnosti Quaker jsme všichni in.

Jsme 100% zavázáni dodávat ekologicky šetrná řešení. I když to neznamená, že všechny naše formulace a procesy jsou „zelené“, znamená to, že plníme nebo překračujeme všechna dnešní ekologická nařízení a podnikáme další kroky pro snížení našeho dopadu na životní prostředí.

 

Ruce na zeměkouli --- Obraz&kopie; bez poplatků/Corbis