Dopad produktu na životní prostředí

Společnost Quaker dodržuje všechna pro jednotlivé státy specifická, státní a lokální nařízení a vyřizování veškerých regulačních otázek mají na starosti naše skupiny pro bezpečí, ochranu zdraví & životního prostředí (BOZP & ŽP). Všechny naše výrobní závody po celém světě jsou certifikovány na ISO 14001, což představuje externí uznání našich snah o minimalizaci škodlivých dopadů na životní prostředí.

Velmi aktivně jsme se zapojili do raných fází REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek), legislativy Evropské unie na lepší ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Naše práce byla, a i nadále je, vedena globálním specialistou na REACH, který zajišťuje, aby byla společnost Quaker stále dobře informována o důsledcích, které tato legislativa má pro naši společnost a pro naše odvětví.

Jsme si vědomi toho, že některé z malých objemů surovin jsou pro životní prostředí i pro člověka škodlivé. V roce 2014 jsme se při výrobě začali zaměřovat na snížení nebo eliminaci těch materiálů, které jsou považovány za CMR (karcinogenní, mutagenní a reprotoxické) a/nebo ty, které jsou škodlivé pro vodní prostředí. Každá pobočka Quaker po celém světě si stanovila víceleté plány na meziroční snižování použití konkrétních materiálů. Tyto plány musí vyrovnat rozhodnutí o snížení použití těchto materiálů s výkonem produktů, obchodními příležitostmí a náklady, abychom i nadále splňovali očekávání našich zákazníků a jako společnost si zachovali naši udržitelnost.

Jako součást naší certifikace Odpovědné podnikání v chemii 14001 v Severní Americe, která bude podle očekávání dokončena v roce 2017, budeme dodržovat Responsible Care Product Safety Code. Tento kodex stanovuje sadu praktik pro správu bezpečnosti chemických produktů jako součást našeho celkového správního systému HSSE (zdraví, bezpečí, bezpečnost, ekologie).

V mnoha pobočkách společnosti Quaker po celém světě se používá palmový olej. V dubnu 2015 jsme začali podporovat udržitelnou výrobu tohoto přírodního zdroje, díky solidnímu obchodnímu případu vypracovanému jedním z našich evropských chemiků. Naše podpora zahrnuje připojení se k RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), stát se certifikovaným dodavatelským řetězcem RSPO v Nizozemí a nákup certifikátů pro náhradu veškerého.