Havarijní připravenost a veřejné bezpečí

Všechny naše závody po celém světě mají pokyny pro zřízení, zavedení a udržování procesů pro identifikaci nouzových situací a potenciálních nehod, včetně toho, jak na takové situace reagovat. Příklady zahrnují havarijní plány a plány pro prevenci rozlití. Pravidelně kontrolujeme a testujeme naše procesy tam, kde je to praktické. Navíc společnost Quaker udržuje službu nouzové linky pomoci, která reaguje na problémy spojené s přepravou, životním prostředím a na zdravotní otázky.

Součást naší certifikace Odpovědné podnikání v chemii 14001 v Severní Americe, kterou chceme dokončit v roce 2017, tvoří posilování našich systémů na ochranu životního prostředí, zachování zdrojů a posílení toku informací o nebezpečné/bezpečné manipulaci, pokyny a školení napříč hodnotovým řetězcem.