Naše interní stopa

I když pobočky společnosti Quaker mají relativně malou ekologickou stopu, chceme kontinuálně snižovat náš vlastní dopad na životní prostředí.

V roce 2014 jsme všem výrobním závodům po celém světě stanovili za cíl snížit spotřebu elektřiny, paliva, odpadu, vody a odpadní vody o 3 % ve srovnání s předchozím rokem. V prvním roce jsme udělali solidní pokrok, ačkoliv ne všechny pobočky tohoto cíle dosáhly.

V roce 2015 jsme tento cíl upravili. Do roku 2019 chceme výše zmíněné dopady snížit o 10% v každém regionu. Tato změna našeho cíle nám poskytne více času na dosažení požadovaných výsledků. Rovněž nám umožní lepší návratnost investic a kompenzaci měnících se velikostí našich individuálích operací.

 

Quaker CSR Chart 2015