Bezpečnost produktu

Věříme v transparentnost informací, a proto zpřístupňujeme informace o produktech na této webové stránce, včetně požadavků na bezpečnostní listy.

Jiné způsoby, kterými zajišťujeme, že jsou naše produkty bezpečné, zahrnují:

  • GHS. Cílem globálně harmonizovaného systému (GHS) je standardizace klasifikace a označování chemikálií. Je povinný ve většině zemí, ve kterých působíme, ale ne ve všech. Proto jej považujeme za globální iniciativu, ale zavádíme jej regionálně.
  • REACH. Velmi aktivně se podílíme na REACH (Registrace, evaluace a autorizace chemických látek). Společnost Quaker začala v Evropské komunitě REACH aktivně působit již na začátku roku 2005, o dost dříve před termíny registrací, které začaly v roce 2010.
  • Odpovědné podnikání v chemii 14001. Jako součást naší certifikace v Severní Americe, která bude podle očekávání dokončena v roce 2017, budeme dodržovat Responsible Care Product Safety Code. Tento kodex stanovuje sadu praktik pro správu bezpečnosti chemických produktů jako součást celkového správního systému HSSE (zdraví, bezpečí, bezpečnost, ekologie).