Program vedení produktu

Program vedení produktu je systém správy, který integruje odpovědnost za BOZP & ŽP do každé fáze životního cyklu našich produktů.

Po mnoho let byla společnost Quaker na špici v oblasti vytváření efektivních programů vedení produktu pro naše odvětví, partnerem klíčovým organizacím, jako jsou Nezávislá asociace výrobců maziv (ILMA) a Evropská asociace výrobců olejů a maziv (UEIL).

V roce 2014 jsme stanovili „Zásady zelené chemie“, které naše technická komunita nyní využívá jako vodítko pro vývoj produktů. Filozofie našich Zásad je zakotvena v Zákoně o prevenci znečištění z roku 1990 a Zásady jsou:

 1. Prevence odpadu bude vždy hrát roli při návrhu, výrobě a použití našich produktů.
 2. Kde je to praktické, budou produkty využívat a generovat látky, které představují malé nebo žádné toxické nebezpečí pro lidské zdraví a
  životní prostředí.
 3. Usilujeme o bezpečné použití se zanedbatelným vlivem na lidské zdraví při použití našich produktů.
 4. Při návrhu produktů zvažujeme efektivitu procesu pro výrobu a pečlivě zvažujeme nejefektivnější
  způsob výroby pro maximalizaci výnosu, zlepšení efektivity a snížení nebo prevenci odpadu.
 5. Zvážíme výhody použití obnovitelných surovin.
 6. Bereme v úvahu konec životnosti – včetně jednoduché likvidace, degradace a dopadu na životní prostředí – během procesu návrhu
  našich produktů.
 7. Látky a podoba látek používaných v chemických procesech by měly být vybrány tak, aby minimalizovaly možnost chemických nehod – včetně úniků, explozí a požárů.

Očekáváme, že bude trvat mnoho let, než tyto Zásady plně implementujeme, a vytvoříme kulturu formulování produktů, které neobsahují potenciálně škodlivé látky.