Spokojení zákazníci

Srdcem našeho obchodního modelu je důvěrný vztah se zákazníkem, a to se nám vyplácí. 10 našich nejlepších zákazníků s námi spolupracuje již více než 10 let. Tak například společnost Quaker dodávala studené válcovny největším ocelárnám ve Spojených státech již před 2. světovou válkou. Během let se vlastníci těchto válcoven i jejich vedoucí týmy několikrát změnili, ale my jsme stále tu — pomáháme zákazníkům zlepšit jejich provoz a snížit jejich náklady.

Abychom si mohli být jisti, že budeme i nadále plnit potřeby našich zákazníků, pravidelně provádíme dotazníková šetření a rozhovory, abychom se dozvěděli o hodnotě našich vztahů, identifikovali zásadní potřeby, stanovili klíčové oblasti zaměření a získali jasnější porozumění toho, co zákazník očekává. Někdy jsou naše dotazníky zaměřené na určitý trh nebo oblast, jiné jsou ve své povaze globální.

Dopad na výkonnost zákazníka

Po více než 100 let je společnost Quaker partnerem svým zákazníkům při zlepšování jejich provozu a snižování jejich celkových nákladů. Velmi často to zahrnuje výhody v oblasti sociální odpovědnosti podniků, jako je delší životnost nástrojů, nižší odpadní produkt, přímé opětovné využití nebo recyklace produktů, nižší spotřeba energie a vody a malé množství nebo žádné těkavé organické látky.