SLUŽBY CHEMICKÉ SPRÁVY

ZNÁME ZPŮSOB.

Výrobci po celém světě reagují na výzvy k dosažení lepších výsledků s menším množstvím zdrojů, aby si nadále zachovali konkurenceschopnost a udržovali vysoké normy v oblasti zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí. Zároveň potřebují způsob, jak tyto problémy řešit při vylepšení produktivity závodu. Společnost Quaker má ověřený systematický přístup, který znamená výhody pro všechny části vaší organizace.

 

Nejde o průměrný program CMS.

Naši zákazníci vědí, že společnost Quaker je jiná. Zaprvé vám zaručujeme, že změníme to, jak přemýšlíte o zpracovacích kapalinách a jak je používáte. Zadruhé, nikdo se nemůže vyrovnat expertíze a znalostem nejrespektovanějších a nejlépe vyškolených chemických techniků v oboru. Hlavní je to, že se nezastavujeme u základů nákupů a tradičních služeb správy chemických látek. Neustále se snažíme o snižování spotřeby chemických látek zároveň při vylepšení vašich výrobních procesů.

 

Co společnost Quaker přináší.

Nekončíme je u základních nákupů chemických látek a správy systémů, kde se používají. Jdeme dál, abychom pomohli optimalizaci vaše používání chemických látek. Výsledkem je, že snížení spotřeby chemických látek a chemického odpadu představuje více než 80 % úspor—znamená to, že společnost QCMSSM je dobrá pro podnikání a dobrá pro životní prostředí.

 

Lepší měřítka, lepší znalosti.

QCMSSM začíná s daty. Data začneme sbírat, když poprvé vstoupíme do podniku, a pak každý den: matice pro každou kategorii chemických látek, každý proces, každé oddělení. Tato data a naše expertíza a naše znalosti z 20 let správy chemických látek jsou základem toho, jaký máme vliv na to, jak naši zákazníci přemýšlí o nás a použití jejich chemických látek. To je způsob, jak dosahujeme úspor pro váš profit.

Prostřednictvím efektivního použití chemických látek QCMSSM zaručuje cestu neustálých vylepšení, která vedou k udržitelným výrazným každoročním úsporám.

backtotop

 

Rozum a síla v jednom: Zaměstnanci Quaker CMS.

Přístup Quaker CMS byl ověřen na více než 100 pracovištích pro zpracování kovu a oceli po celém světě. Největším rozdílem jsou nejspíše lidé, kteří pracují na našich programech. Společnost Quaker má některé z nejvíce respektovaných a nejlépe vyškolených správců chemických látek v oboru– s průměrem 12 -15 let zkušeností při správě chemických látek, s více než 85 % s ukončeným vysokoškolským vzděláním ve vědeckém oboru.

Schopnost našeho týmu učinit skutečný rozdíl závisí na přístupu společnosti Quaker a přirozené vytrvalosti , skutečně nám jde o úspěch. Naši kolegové podporují a závisí na naší kultuře sdílení vědomostí, abychom využívali informace z celé globální sítě. To je, čím se pracovníci Quaker liší od zbytku. Uvidíte rozdíl, který expertíza dělá pro vaši spolupráci a profit.

 

Jsme v tom pro výsledky. Pro dlouhodobé výsledky.

Naše programy jsou dlouhodobé a 97 % jich je obnovováno spokojenými zákazníky, některé programy běží až 15 let.

Společnost Quaker provedla průzkum zákazníků ve všech programech QCMSSM. Od obsluhy strojů až po vedoucího závodu, všech se jich ptáme na naše výsledky a co bychom mohli vylepšit. Výsledky sdílíme se všemi zákazníky, našimi zaměstnanci a vedením. To je součástí našeho závazku neustálých vylepšení pro naše zákazníky.

V minulých osmi letech byla společnost Quaker hodnocena jako dobrá až výborná ve všech kategoriích.

customer satisfaction chart

backtotop