Označení

GHS stanovuje minimální údaje pro označení.  Vyžadované
prvky zahrnují:

  • signální slovo
  • H-věty
  • P-věty a piktogramy
  • identifikátor produktu
  • identifikaci dodavatele

 

Příklady piktogramů zahrnují:

quaker_SHE_označení

Navíc existuje povinná formulace H-vět a P-vět.  GHS doporučuje formát označení, ale nevyžaduje standardní formát.  Společnosti mohou formátovat svá označení, pokud zahrnou minimální údaje.  Společnosti mohou na označení přidat další položky, pokud nejsou v rozporu s vyžadovanými prvky.