SHE Policy

Quaker Chemical Corporation se zavázala k efektivnímu systému správy bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí (BOZP & ŽP), navrženému pro globální provoz tak, aby chránil životní prostředí i zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů a sousedů.

Proto:

  • Budeme dodržovat veškeré příslušné zákony, nařízení a povolení na ochranu životního prostředí a uplatníme přísnější interní standardy tam, kde to bude nutné, aby byly v souladu s výše zmíněnou politikou.
  • Zavázali jsme se k víře, že je možné předejít všem nehodám. Budeme o to usilovat identifikací příslušného rizika, správou a nápravnými akcemi, abychom z Quaker Chemical učinili to nejlepší místo pro práci.
  • Uděláme, co je v našich silách, abychom identifikovali ekologické problémy a podnikli příslušné kroky, které mohou předcházet zákonům nebo nařízením.
  • Budeme usilovat o začlenění ekologických, zdravotních a bezpečnostních oblastí ve všech plánech pro zařízení, vybavení, produkty a procesy. Vyhledáme vhodné faktory ovlivňující konstrukce, abychom ochránili zdraví a bezpečnost našich spolupracovníků a komunit, ve kterých podnikáme.
  • Usilujeme o propagaci prevence znečištění díky zlepšení účinnosti procesů tím, že omezíme zdroje, budeme je opětovně využívat a recyklovat.
  • Uplatníme systém správy BOZP & ŽP, abychom se stále zlepšovali ve všech oblastech bezpečnosti, ochrany zdraví i životního prostředí.

Očekáváme, že všichni spolupracovníci společnosti Quaker porozumí, budou propagovat a podporovat zavedení tohoto nařízení.

______________________________
Michael F. Barry
jednatel a prezident